Σχετικά με εμάς

page

Σχετικά με εμάς

Μάθετε περισσότερα γι' εμάς, το ίδρυμα και τον σκοπό της ιδρύσης του. Επικοινωνήστε μαζί μας αν θέλετε να μάθετε περισσότερα για την δράση αλλά τα νέα μας.

×

Προειδοποίηση

JUser: :_load: Αδυναμία φόρτωσης χρήστη με Α/Α (ID): 119

Χρηματικά βραβεία

Το Ίδρυμα "ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΣΙΑΦΛΑ ΜΠΑΛΟΓΛΟΥ" προκηρύσσει, σύμφωνα με το άρθρο 2 του Οργανισμού του (ΦΕΚ 3056 / 13-11-2014), τη χορήγηση εφάπαξ χρηματικών βραβείων σε αριστεύσαντες μαθητές Δημοσίων Γενικών Λυκείων των Δήμων Πειραιά και Αιγιαλείας (Δημοτικές ενότητες Ακράτας και Αιγείρας).


Ειδικότερα, με βάση το Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016, θα χορηγηθούν :

Τρία βραβεία για όσους αποφοίτησαν από την τρίτη λυκείου τον Ιούνιο του 2016 από τον Δήμο Πειραιά και από ένα βραβείο για όσους αποφοίτησαν από τα λύκεια του Δήμου Αιγιαλείας (Δημοτικές ενότητες Ακράτας και Αιγείρας), ήτοι: συνολικά πέντε βραβεία ύψους χιλίων € (1.000) έκαστο.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Η χορήγηση των βραβείων θα γίνει σε αυτούς που έχουν τον καλύτερο βαθμό αποφοίτησης.
Σε περίπτωση ισοβαθμίας θα ληφθούν τα εξής πρόσθετα στοιχεία:
Θα προτιμηθεί όποιος στην οικογένεια έχει άτομο με ειδικές ανάγκες.
Θα προτιμηθεί ο προερχόμενος από πολύτεκνη οικογένεια και ο έχων το μικρότερο οικογενειακό εισόδημα.
Οι προϋποθέσεις θα τηρηθούν με βάση τη ανωτέρω σειρά.

Ο κατάλογος των επιτυχόντων θα ανακοινωθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Ιδρύματος.

Φορέας Ίδρυμα "ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΣΙΑΦΛΑ ΜΠΑΛΟΓΛΟΥ"

Παροχές Πέντε βραβεία ύψους χιλίων € (1.000) έκαστο.

Δικαιολογητικά Για τη συμμετοχή αρκεί απλή αίτηση του ενδιαφερομένου η οποία θα αποσταλεί ταχυδρομικά στα γραφεία του Ιδρύματος επί της συμβολής των οδών 34ου Συντάγματος Πεζικού και Πύλης αριθμ. 7 (τηλ.: 2155356414)

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν μέχρι 31-10-2016, ταχυδρομικά στα γραφεία του Ιδρύματος επί της συμβολής των οδών 34ου Συντάγματος Πεζικού και Πύλης αριθμ. 7, τα εξής δικαιολογητικά :
1. Αίτηση του ενδιαφερομένου
2. Τίτλος σπουδών (απολυτήριο) λυκείου σε πρωτότυπη μορφή
3. Δήλωση και εκκαθαριστικό σημείωμα Φορολογίας Εισοδήματος φορολογικού έτους 2015 του υποψηφίου και των γονέων του.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΖΗΤΗΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΥΠΟΤΡΟΦΟΥΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΡΗΞΗ ΤΩΝ ΩΣ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ

1. Πιστοποιητικό οριστικής εγγραφής στο Πανεπιστήμιο ή στην Σχολή
2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι ο υπότροφος δεν έλαβε και δεν θα λάβει υποτροφία ή οποιοδήποτε είδος οικονομικής ενίσχυσης από άλλο Ίδρυμα, Οργανισμό ή Κληροδότημα.
3. Το Ίδρυμα επιφυλάσσεται να ζητήσει συμπληρωματικά στοιχεία από τους ενδιαφερομένους, εφόσον το κρίνει απαραίτητο.

Πληροφορίες Γραφεία Ιδρύματος επί της συμβολής των οδών 34ου Συντάγματος Πεζικού και Πύλης αριθμ. 7
τηλ.: 2155356414

Λήξη υποβολής 31/10/2016

Ιδιότητα δικαιούχων Φοιτητές

Τόπος καταγωγής Νομός Αχαΐας, Νομός Πειραιά

More in this category: Πρόσκληση »
back to top

Newsletter