Σχετικά με εμάς

page

Σχετικά με εμάς

Μάθετε περισσότερα γι' εμάς, το ίδρυμα και τον σκοπό της ιδρύσης του. Επικοινωνήστε μαζί μας αν θέλετε να μάθετε περισσότερα για την δράση αλλά τα νέα μας.

×

Προειδοποίηση

JUser: :_load: Αδυναμία φόρτωσης χρήστη με Α/Α (ID): 119

Πανελλήνιος Διαγωνισμός Ποίησης 2018

Το ΙΔΡΥΜΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΣΙΑΦΛΑ ΜΠΑΛΟΓΛΟΥ προσηλωμένο σταθερά στους στόχους που έχουν διακηρυχθεί από τον Πρόεδρό του, με την ορμή και τη δύναμη της επιθυμίας να συνεισφέρει στα λογοτεχνικά δρώμενα της πόλης

ΠΡΟΚΥΡΗΣΕΙ

Πανελλήνιο Διαγωνισμό Ποίησης

μεταξύ των Ελλήνων πολιτών, ανεξαρτήτως φύλου και ηλικίας, οι οποίοι διαμένουν στην Ελλάδα και ομιλούν (γράφουν) στην Ελληνική γλώσσα.

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 1. Τα ποιήματα που θα αποσταλούν πρέπει να είναι ανέκδοτα. Να μην έχουν δημοσιοποιηθεί ούτε να δημοσιοποιηθούν μέχρι το πέρας του διαγωνισμού και την απονομή των βραβείων.
 2. Το ποίημα που θα αποσταλεί, για συμμετοχή στο διαγωνισμό, δεν πρέπει να υπερβαίνει τους τριάντα (30) στίχους.
 3. Να είναι δακτυλογραφημένο. Όχι χειρόγραφο. Στη μία όψη της σελίδας (σελ. μεγέθους Α4). Γραμματοσειρά Η/Υ Times New Roman μέγεθος 12 σε διάστιχο 1.
 4. Το ποίημα που μετέχει στο διαγωνισμό δεν επιστρέφεται στον συγγραφέα.
 5. Το Ίδρυμα διατηρεί το δικαίωμα δημοσίευσης των ποιημάτων σε οποιαδήποτε από τις εκδόσεις του, και στα έντυπα των χορηγών του διαγωνισμού.
 6. Η αποστολή του έργου γίνεται με απλή ταχυδρομική διαδικασία μέσο των ΕΛΤΑ. Απευθύνεται προς το ΙΔΡΥΜΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΣΙΑΦΛΑ ΜΠΑΛΟΓΛΟΥ, με την ένδειξη: ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ, στη διεύθυνση Τ.Θ. 80559 ΠΕΙΡΑΙΑΣ   Τ.Κ.18510

Για την ταχυδρομική αποστολή ισχύουν τα εξής

 • Σε φάκελο με τη διεύθυνση του Ιδρύματος όπως δίδεται στην § 6, και χωρίς τα στοιχεία του αποστολέα τοποθετείται το αποστελλόμενο έργο σε πέντε (5) αντίτυπα.
 • Στην κορυφή κάθε αντιτύπου αναγράφεται το ψευδώνυμο του δημιουργού, χωρίς κανένα άλλο στοιχείο ή ενδεικτικό του προσώπου του. Σε αντίθετη περίπτωση η συμμετοχή θεωρείται και καθίσταται ΑΚΥΡΗ.
 • Σε δεύτερο σφραγισμένο φάκελο, εσώκλειστο στον πρώτο, επί του οποίου αναγράφεται μόνο το ψευδώνυμο του αποστολέα, περιέχονται τα στοιχεία του ως εξής:

α) Επώνυμο   β) Όνομα        γ) Ονοματεπώνυμο Πατέρα            δ) Φύλλο (όπου κρίνεται απαραίτητο)            ε) Ηλικία (απαραίτητη)       στ) Τόπος μόνιμης κατοικίας και διαμονής

ζ) Ταχυδρομική διεύθυνση  η) Μέσα επικοινωνίας (Τηλ. Σταθερό/Κινητό, e-mail)

 1. Κάθε ενδιαφερόμενος μετέχει με ένα και μόνο έργο
 2. Οι συμμετέχοντες δεν διατηρούν δικαιώματα από τις δημοσιεύσεις του έργου τους που προβλέπονται στην § 5. Όσοι έχουν αντίρρηση με το εν λόγο δικαίωμα να το διατυπώσουν γραπτώς σε ξεχωριστό φύλλο που θα συνοδεύει την αποστολή του ποιήματος. Η κριτική επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα της απόρριψης της συμμετοχής.
 3. Ημερομηνία έναρξης του διαγωνισμού ορίζεται η 1 Οκτωβρίου 2018 και καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή έργων η 31 Δεκεμβρίου 2018. Η επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισμού διατηρεί το δικαίωμα της ολιγοήμερης παράτασης. Ημερομηνία αποστολής θεωρείται η αναγραφόμενη στο φάκελο από τη σφραγίδα του Ταχυδρομικού Γραφείου.

ΒΡΑΒΕΙΑ - ΑΠΟΝΟΜΗ ΒΡΑΒΕΙΩΝ

 1. Τα βραβεία είναι χρηματικά και απονέμονται ως εξής:

1ο Βραβείο:   € 300 (τριακόσια €)

2ο Βραβείο:   € 200 (διακόσια €)

3ο Βραβείο:   € 100 (εκατό €)

 1. Έπαινοι. Η κριτική επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα της απονομής επαίνου/ων, έως τρεις (3).
 2. Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί σε δημόσια αίθουσα στον Δήμο Πειραιά. Η ημερομηνία και η ακριβής διεύθυνση που θα λάβει χώρα η απονομή θα ανακοινωθούν από τον Τύπο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
 3. Όσοι από τους υποψήφιους προς βράβευση, οι οποίοι διαμένουν στην Αθήνα, τον Πειραιά και τους πέριξ Δήμους, δεν παρευρεθούν αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπό τους στην εκδήλωση απονομής των βραβείων, η συμμετοχή τους στο διαγωνισμό ακυρώνεται. Για τους διαμένοντες εκτός των προαναφερθεισών περιοχών θα ισχύσουν άλλοι κανόνες για την εκπροσώπησή τους.

Τέλος, το Ίδρυμα με την προκήρυξη του διαγωνισμού δεν αποβλέπει σε αποκόμιση οιουδήποτε οφέλους. Επιδιώκει μόνο τόσο με τον διαγωνισμό όσο και με την εκδήλωση απονομής των βραβείων στην ανάδειξη νέων δημιουργών και την ανάπτυξη της πνευματικής κίνησης στην πόλη του Πειραιά και την ευρύτερη ζώνη του.

   Πειραιάς, 6 /9/2018

Ο πρόεδρος του Δ.Σ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β. ΣΙΑΦΛΑΣ

back to top

Newsletter