Σχετικά με εμάς

page

Σχετικά με εμάς

Μάθετε περισσότερα γι' εμάς, το ίδρυμα και τον σκοπό της ιδρύσης του. Επικοινωνήστε μαζί μας αν θέλετε να μάθετε περισσότερα για την δράση αλλά τα νέα μας.

×

Προειδοποίηση

JUser: :_load: Αδυναμία φόρτωσης χρήστη με Α/Α (ID): 119

Προκήρυξη Χρηματικών Βραβείων με βάση το Ακαδημαϊκό Έτος 2018-2019

Το «ΙΔΡΥΜΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΣΙΑΦΛΑ ΜΠΑΛΟΓΛΟΥ»  προκηρύσσει, σύμφωνα με το άρθρο 2 του Οργανισμού του (ΦΕΚ 3056 / 13-11-2014),  τη χορήγηση εφάπαξ χρηματικών βραβείων σε αριστεύσαντες  μαθητές  Δημοσίων Γενικών Λυκείων των Δήμων Πειραιά και Αιγιαλείας (Δημοτικές ενότητες Ακράτας και Αιγείρας) εφόσον είναι και δημότες των ανωτέρω ΔήμωνΠειραιά και Αιγιαλείας (Δημοτική Ενότητα Ακράτας και Αιγείρας).

 

 Ειδικότερα, με βάση το Ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, θα χορηγηθούν :

Τρία βραβεία για όσους αποφοίτησαν από την τρίτη λυκείου τον Ιούνιο του 2019 από τον Δήμο Πειραιά και από ένα βραβείο για όσους αποφοίτησαν από τα λύκεια του Δήμου Αιγιαλείας (Δημοτικές ενότητες Ακράτας και Αιγείρας) ήτοι: συνολικά πέντε βραβεία ύψους χιλίων € (1.000) έκαστο.

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Η χορήγηση των βραβείων θα γίνει σε αυτούς που έχουν τον καλύτερο βαθμό αποφοίτησης.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας θα ληφθούν τα εξής πρόσθετα στοιχεία:

Θα προτιμηθεί όποιος στην οικογένεια έχει άτομο με ειδικές ανάγκες.

Θα προτιμηθεί ο προερχόμενος από πολύτεκνη οικογένεια και

Ο έχων το μικρότερο οικογενειακό εισόδημα.

Οι προϋποθέσεις θα τηρηθούν με βάση τη ανωτέρω σειρά.

Για τη συμμετοχή αρκεί απλή αίτηση του ενδιαφερόμενου η οποία θα αποσταλεί ταχυδρομικά στα γραφεία του Ιδρύματος  επί της οδού Πύλης αριθμ. 7 Πειραιάς ΤΚ 18531 (τηλ. : 2155356414)

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν μέχρι 30-11-2019, ταχυδρομικά στα γραφεία του Ιδρύματος  επί της οδού Πύλης 7 Πειραιάς Τ.Κ. 18531 τα εξής δικαιολογητικά :

  1. Αίτηση  του ενδιαφερόμενου
  2. Τίτλος σπουδών (απολυτήριο) λυκείου σε πρωτότυπη μορφή
  3. Δήλωση και εκκαθαριστικό σημείωμα Φορολογίας Εισοδήματος φορολογικού έτους 2018 του υποψηφίου και των γονέων του
  4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από τον Δήμο.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΖΗΤΗΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΥΠΟΤΡΟΦΟΥΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΡΗΞΗ ΤΩΝ ΩΣ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ

  1. Πιστοποιητικό οριστικής εγγραφής στο Πανεπιστήμιο ή στην Σχολή
  2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι ο υπότροφος δεν έλαβε και δεν θα λάβει υποτροφία ή οποιοδήποτε είδος οικονομικής ενίσχυσης από άλλο Ίδρυμα, Οργανισμό ή Κληροδότημα.
  3. Το ίδρυμα επιφυλάσσεται να ζητήσει συμπληρωματικά στοιχεία από τους ενδιαφερόμενους, εφόσον το κρίνει απαραίτητο.

Ο κατάλογος των επιτυχόντων θα ανακοινωθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Ιδρύματος. 

back to top

Newsletter