Σχετικά με εμάς

page

Σχετικά με εμάς

Μάθετε περισσότερα γι' εμάς, το ίδρυμα και τον σκοπό της ιδρύσης του. Επικοινωνήστε μαζί μας αν θέλετε να μάθετε περισσότερα για την δράση αλλά τα νέα μας.

Σχετικά με εμάς

logo smallΤο ίδρυμα Ελισάβετ Σιαφλά Μπαλόγλου δημιουργήθηκε από τον Κ. Γεώργιο Σιαφλά στην μνήμη της αείμνηστου συζύγου του και έχει ώς έδρα τον Πειραιά. Ιδρύθηκε με σκοπό τη μέριμνα για την πνευματική υγεία και πρόοδο των νέων του Δήμου Αιγιαλείας (ΔΕ Ακράτας και Αιγείρας) και του Δήμου Πειραιά.

Σκοπός και μέλη του ιδρύματος

Σκοπός του ιδρύματος είναι η μέριμνα για την πνευματική υγεία και πρόοδο των νέων του Δήμου Αιγιαλείας Δημοτικές Ενότητες Ακράτας και Αιγείρας καθώς και του Δήμου Πειραιά. Μέσα επίτευξης του σκοπού:
1. Η χορήγηση εφάπαξ κατ’ έτος χρηματικών βραβείων σε αριστεύσαντες απόφοιτους μαθητές δημοσίων λυκείων των ανωτέρω Δήμων.

2. Η οργάνωση και λειτουργία δανειστικής βιβλιοθήκης με πρόσβαση σε αυτήν μαθητών, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, και φοιτητών (προπτυχιακών και μεταπτυχιακών) σε ακίνητο αφιερούμενο δια του παρόντος επί της οδού 34ου Συντάγματος Πεζικού και Πύλης 7 στον Πειραιά και στον Α΄ όροφο του κτιρίου αυτού. Για το σκοπό αυτό, οι Ιδρυτές θα δωρίσουν, ένα σημαντικό αριθμό βιβλίων για την αρχική λειτουργία της βιβλιοθήκης.

3. Συνεργασία με ιδρύματα και νομικά πρόσωπα του Πειραιά όπου έχουν λογοτεχνική δραστηριότητα προς καλύτερη ευόδωση των σκοπών του.

 

Διοίκηση:

1. Το ίδρυμα διοικείται από επταμελές διοικητικό συμβούλιο. Το πρώτο Δ.Σ. αποτελείται από τους:
α) Γεώργιο Σιαφλά του Βασιλείου
β) Παύλο Μπαλόγλου του Ραφαήλ γ) Κυριακή Κανελλακοπούλου του Ιωάννη
δ) Ιωάννη Κοσμαδάκη του Κωνσταντίνου
ε) Αλέξανδρο Γιαννακάκη του Άγγελου
στ) Αγλαΐα Παπαηλίου του Βασιλείου
ζ) Ιωάννη Πρατικάκη του Χρήστου

Αναπληρωματικά μέλη, που ορίζονται σε περίπτωση αντικατάστασης, σύμφωνα και με την παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου, των τακτικών μελών, κατά σειρά προτεραιότητας αναφερόμενα, ορίζονται οι:
1) Κατερίνα Γιαννακοπούλου του Κωνσταντίνου
2) Αριάδνη Περάκη του Νικόλαου
3) Χριστίνα Οραήλογλου του Δημητρίου
4) Χαράλαμπος Σιαφλάς του Αλέξη
5) Νίκος Παπαγιαννάκης του Μιχαήλ
6) Περσεφόνη Σιαφλά του Αλέξη
7) Γεωργία Χατζημανωλάκη του Ιωάννη
8) Ελένη Λομβαρδά του Γεωργίου
9) Στέφανος Μίλεσης του Παναγιώτη
10) Γεώργιος Κωνστάντες του Πέτρου
11) Βασίλειος Σιαφλάς του Νεοκλή
12) Αγγελική Αρκούδη του Ιωάννη
13) Παναγιώτα Σιαφλά του Ανδρέα
14) Μιχάλης Σπιθούρης του Πολύδωρα
15) Δημήτριος Κρασονικολάκης του Μιχαήλ
16) Παύλος Σκευοφύλακας του Θεοχάρη
17) Εμμανουήλ Χατζηγεωργίου του Μιχαήλ
18) Χρήστος Μπαλόγλου του Παύλου
19) Βασίλειος Σιαφλάς του Ανδρέα
20) Γιάννης Σπιθούρης του Πολύδωρα
21) Κωνσταντίνο Χατζηχαραλαμπίδου του Ευάγγελου
22) Μαρίνα Χατζηχαραλαμπίδου του Ιωάννη
23) Χαράλαμπος Μπαλόγλου του Προδρόμου
24) Αγγέλα Γιαννακάκη του Αγγέλου
25) Αλεξάνδρα Κανελλακοπούλου του Ιωάννη
26) Γεώργιος Σακκάς του Ανδρέα
27) Δημήτρης Μπιλίνης του Παναγιώτη.

2. Διεύρυνση του αριθμού των τακτικών μελών του Δ.Σ. δεν επιτρέπεται παρά μόνο μετά από ομόφωνη απόφαση αυτών. Δύναται να γίνει διεύρυνση των αναπληρωματικών μελών του Δ.Σ. με απόφαση των 3/5 των τακτικών μελών του.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζουν με πράξη τους, έπειτα από ψηφοφορία, τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γραμματέα, και τον Ταμία.

4. Σε περίπτωση αποποίησης, παραίτησης, έκπτωσης, ανικανότητας, θανάτου ή αντικατάστασης, για οποιοδήποτε λόγο, κάποιου από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, η κενή θέση συμπληρώνεται με οπόφαση του Δ.Σ. από τον κατάλογο των αναπληρωματικών μελών, που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου. Σε περίπτωση εξάντλησης των αναφερομένων προσώπων στον κατάλογο η κενή θέση θα συμπληρώνεται με απόφαση των υπολοίπων μελών, σύμφωνα με τις διατάξεις της συστατικής πράξης και του άρθρου 19 του Ν. 4182/2013, όπως ισχύει.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά μια φορά κάθε δίμηνο και εκτάκτως όταν το ζητήσει ο Πρόεδρος ή τρία από τα μέλη του, με γραπτή αίτησή τους προς τον Πρόεδρο, ο οποίος οφείλει να καλέσει το Δ.Σ. εντός μηνός. Σε περίπτωση αρνήσεως, ή παρόδου της προθεσμίας, το Δ.Σ. καλείται με πρωτοβουλία των αιτούντων.

6. Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία όταν τα παρόντα μέλη είναι περισσότερα από τα απόντα.

7. Οι αποφάσεις του Δ.Σ. λαμβάνονται κατά πλειοψηφία των παρόντων μελών και σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει, η γνώμη με την οποία συντάσσεται ο Πρόεδρος.

8. Σε περίπτωση που κάποιο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου απουσιάζει αδικαιολόγητα από έξι (6) συνεχείς τακτικές συνεδριάσεις, στις οποίες προσκλήθηκε εγγράφως, θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί και η κενή θέση αυτού συμπληρώνεται κατά τα οριζόμενα στην παρ.4 του παρόντος άρθρου.

9. Σε κάθε συνεδρίαση του Δ.Σ. τηρούνται πρακτικά, στα οποία καταχωρίζονται όλες οι αποφάσεις που λαμβάνονται από αυτό, καθώς και η γνώμη των μελών που τυχόν διαφωνούν. Τα πρακτικά υπογράφονται από όλα τα μέλη που μετέχουν στη συνεδρίαση.

10. Τα μέλη του Δ.Σ. κατά τις μετακινήσεις από τις κατοικίες τους προς και από τον τόπο συνεδριάσεως του Δ.Σ., ή για την εκτέλεση υπηρεσίας χάριν του Ιδρύματος, δικαιούνται των οδοιπορικών ή άλλων εξόδων που δαπάνησαν, μετά από προηγούμενη αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Σ. και επίσης με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εγκρίνει έκτακτη αμοιβή ή αποζημίωση σε μέλος του για ιδιαίτερη απασχόλησή του με τις υποθέσεις του Ιδρύματος, εφόσον έγινε έπειτα από ειδική εντολή του Δ.Σ. και αποδεικνύεται ότι πραγματοποιήθηκε νόμιμα.

 

Δείτε ΕΔΩ αναλυτικά το καταστατικό του ιδρύματος.

Newsletter